group-pic

सुन्न न भुल्नु होला…सुझावको लागि…०२५–५६२६५८ र ०२५–५६२६५९
सुचना, मनोरञ्जन तथा संगीतको आधार
शान्ति र समृद्धिको संवाहक
सबैको एउटै आवाज…..
झुम्का एफ.एम. १०६ मेगाहर्ज

तपाईको प्रतिक्रिया