झुम्का । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका जन प्रतिनिधिले पहिलो पटक रामधुनीको आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि ४७ करोड २२ लाख ८ हजार बजेट र निति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ ।

 रामधुनी नगरपालिकामा आयोजित प्रथम नगरसभाबाट आ.ब. २०७४/७५ का लागी क्षेत्र गत नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा नगर प्रमुख जय प्रकास चौधरीले प्रस्तुत गरेका छन ।

उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्च तर्फ कृषि र पशु कार्यक्रमहरुको लागि १ करोड १४ लाख ९५ हजार, आर्थिक विकास अन्तरगत तर्फ रु. १ करोड ३० लाख ३१ हजार,गैह्र कृषिमा आधारित कार्यक्रमको लागि १५ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक पुर्वाधार तर्फ ४ करोड ८४ लाख १० हजार र लक्षित वर्गहरुकोलागि महिला लक्षित वर्ग ५१ लख ४६ हजार, बालबालिका लक्षित वर्गकोलागि ६८ लाख ४७ हजार, शिक्षा तर्फ ८ करोड ०४ लाख ७२ हजार, स्वास्थ्य तर्फ १ करोड ८१ लख ४५ हजार, आदिवासी जनजाती लक्षित वर्गकोलागि रु ३१ लख ८७ हजार,पिछडा लक्षित वर्गकोलागि रु। १३ लाख ९०हजार, दलित लक्षित वर्गकोलागि रु। १२ लाख ६१ हजार, जेष्ठ नागरिक लक्षित वर्गकोलागि १५ लाख ७७ हजार, अपांग लक्षित वर्गकोलागि रु १३ लाख २८ हजार र युवा तथा खेलकुद विकासकोलागि रु. १९ लाख ४० हजार समेत गरि लक्षित वर्ग तर्फ २ करोड २६ लाख ७६ हजार समेत गरि सामाजिक विकास तर्फ कुल जम्मा रकम रु. १६ करोड ९७ लाख ०३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै संस्कृति विकास तर्फ जम्मा रु. ६२ लाख २० हजार, पक्की सडक नाला निमार्णको लागि ७ करोड ८२ लाख ३ हजार, विपद व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख ९३ हजार तथा पुजीगत खर्च रु. चौतिस करोड छविस लाख सन्ताउन हजार विनियोजन गरिएको छ ।

वृहत्तर रामधुनीको अवधारणा, नगरपालिकाले गरिएको वार्षिक योजना र अगामी दिनमा तयार पार्ने दीर्घकालिन लक्ष्य र क्षेत्रगत गुरुयोजना सहतिको योजनाले पकिल्पना गरेको वातावरणीय तथा आवासीय दृष्ट्रिकोणबाट स्वच्छ, शैक्षिक विकासको दृष्ट्रिकोणबाट स्वालम्बीर उद्यमशीलता, व्यवसाय, प्रर्वद्धणको दृष्ट्रिकोणबाट सम्बृद्ध औद्योगिक नगरको दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका रामधुनी नगरपालिकले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ लाई योजना सहित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया